Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Meer inzicht in klimaatrisico’s dankzij interactieve tool
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert de 'NAS-adaptatietool'. Dit is een online hulpmiddel om in drie stappen de gevolgen en mogelijke impact van klimaatverandering in beeld te brengen. 07-12
 • Positief resultaat steekproef Veiligheidsbeheer uiterwaarden
  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben afgelopen oktober een gezamenlijke schouw en steekproef in de uiterwaarden gehouden. Gekeken werd of Staatsbosbeheer goed invulling geeft aan het vegetatiebeheer voor hoogwaterveiligheid dat sinds dit jaar in eigen handen is. 06-12
 • Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018
  Op 29 november 2018 is in de Staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68042.html) een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten. 05-12
 • Maatregelen tegen blauwalg
  Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft nemen samen maatregelen om de zwemplas in het Delftse Hout minder gevoelig te maken voor blauwalg. Hiermee vergroten zij de kans dat je gedurende het buitenzwemseizoen in het Delftse Hout lekker lang kunt genieten van zwemmen in natuurwater. 04-12
 • Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
  Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook de Publieksprijs is uitgereikt. Wie zijn de winnaars? 03-12
 • Bodem Waddenzee onder de loep
  Een rijke en gezonde Waddenzee is een onmisbare schakel in de levenscyclus van vele trekvogels en –vissen. Daarom kende het Waddenfonds een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek” van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen. 29-11
 • NHI-scenario’s geven droogteverwachting voor 2019
  Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld. 28-11
 • Permanent bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal voor goede zoetwatervoorziening
  Rijkswaterstaat plaatste in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november 2018 met succes een bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug. Dit bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen de gevolgen van de ontstane droogte in de zomer van 2018. 27-11
 • Kleine waterdiertjes vinden herstelde beek niet terug
  Door herstelprojecten worden de kaarsrechte kanalen in ons landschap langzaam maar zeker weer terugbracht naar de oorspronkelijke meanderende beekjes. Deze projecten zijn belangrijk om de beken functioneel en gezond te houden. De resultaten zijn meestal echter niet succesvol.  26-11
 • Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 26 november
  In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018 informeert de Minister van I&W mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Tweede Kamer, over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Tevens geeft zij de actuele stand van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers. 23-11

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV