Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • PFAS: meer verantwoorde ruimte voor grondverzet

  Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en baggerspecie te verzetten. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 1 juli 2020 in een kamerbrief aan de Tweede Kamer.

 • Europese waterwet wordt niet opengebroken

  De Europese Commissie heeft eindelijk de knoop doorgehakt: de belangrijkste Europese waterwet wordt niet versoepeld. Een mijlpaal voor de rivieren, meren, wetlands en het grondwater van Europa.

 • Natuur biedt kansen voor veiliger toekomst

  Dijken die aan de zeezijde liggen worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de oever.

 • Sleutelfactoren nu als infographics

  De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) van STOWA geven inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. Deze zijn nu samengebracht in twee infographics.

 • Monitoringsaanpak ecologische effecten bij gebruik aquathermie

  Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie in te kunnen zetten als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden.

 • Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

  Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

 • Klimaatrobuust beekdal: natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet

  Hoe zorgen we ervoor dat onze beekdalen klimaatbestendig worden? En welke inspanningen moeten daarvoor worden geleverd? Samen met de CoP Beken en Rivieren ontwikkelde STOWA een ‘praatplaat’ die laat zien hoe die inspanningen eruit kunnen zien voor het waterbeheer, het natuurbeheer, de landbouw en de stad. Het uitgangspunt daarbij is: natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet. Op vrijdag12 juni gingen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen erover met elkaar in gesprek.

 • Rijkswaterstaat werkt door in tijden van corona: met oplevering Houtribdijk een wereldprimeur

  Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten, stormen aan die eens in de 10 duizend jaar voorkomen.

 • Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten in Weerribben-Wieden

  Overlast van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt.

 • Samenwerking NHI

  Op 17 juni jl. hebben alle waterbeherende partijen en de waterleidingbedrijven een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) borgt. De partijen hebben de intentie uitgesproken om het instrumentarium gezamenlijk up-to-date te houden en te beheren. Hiervoor is de komende twee jaar vier miljoen euro beschikbaar.

meer nieuws