Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Wereldwijde toename in blauwalgenbloei
  Een internationaal onderzoeksteam, geleid door aquatisch ecologen van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, heeft afgelopen week een artikel gepubliceerd met een bundeling van alle kennis over de wereldwijde toename, oorsprong en risico’s van blauwalgenbloei. 20-07
 • Droogteadviezen grasbekleding
  De droge zomer biedt waterkeringbeheerders stof tot nadenken. De grasbekleding van dijken en kaden droogt uit, maar er zijn ook nog groene taluds te vinden. Wat gebeurt er met de vegetatie en waar moeten dijkbeheerders rekening mee houden? 19-07
 • Zonnesystemen op water: welke vergunningen?
  Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op water? Het Nationaal Consortium Zon op Water, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft het in kaart laten brengen. 18-07
 • Bij Sluis Eefde maken we een nieuwe dijk; hoe doen we dat?
  De dijk bij Eefde is bedoeld om Eefde en omgeving te beschermen tegen hoogwater van de IJssel. Om ruimte te maken voor de voorhaven van de tweede sluiskolk bij Eefde, verleggen we deze dijk iets naar het noorden. Maar hoe maak je een nieuwe dijk? 17-07
 • Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming drinkwaterkwaliteit beschikbaar
  Chemische waterkwaliteit is erg actueel. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van IenW een handreiking beoordeling lozingen gericht op de bescherming drinkwaterbronnen opgesteld. 16-07
 • iSea Match of the Concepts - 4 oktober
  iSea Match of the Concepts is dé innovatieve pitchwedstrijd voor duurzaam gebruik van de Noordzee. Met iSea Match of the Concepts wil Rijkswaterstaat duurzame innovaties voor de Noordzee stimuleren en vooruit helpen. De vierde editie vindt dit jaar plaats tijdens de Innovation Expo (https://bit.ly/2NjewAL) op 4 oktober.   13-07
 • Handreiking voor waterevenementen
  Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld. 11-07
 • Nieuwe app en website Waterplantmelder voor melden overlast waterplanten
  Met behulp van de nieuwe app en website ‘Waterplantmelder’ willen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen. 10-07
 • Monitoring oevers Houtribdijk: met een waadpak naar de bodem
  PhD-student Anne Ton doet aan de TU Delft onderzoek naar de efficiëntie van de versterking van de Houtribdijk, de 25 km lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen die met zand en steen verstevigd wordt. 09-07
 • Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn
  In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. 05-07

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV