Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering
  De kwaliteit van de dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte. De ondergrond is medebepalend. Waterschap Aa en Maas, ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares ontwikkelden, onder de vlag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een nieuwe meettechniek die de waterdoorlaatbaarheid van die ondergrond in beeld brengt. 20-11
 • Veel steun op VN klimaattop voor nieuw in Nederland gevestigd klimaatcentrum
  Op de internationale klimaattop in Bonn heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aandacht gevraagd voor de gevolgen van klimaatverandering. Zij gaf daar de openingstoespraak op de startbijeenkomst van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) dat wordt gevestigd in Nederland. 17-11
 • Dode bomen zijn kraamkamers onder water
  Rijkswaterstaat gaat de grote leegte onder water opvullen. Met rivierhout. Het zijn de kraamkamers langs de grote rivieren. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot rivierhout die op 14 november is verschenen. 15-11
 • Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal
  Elke winter trekken meer dan honderdduizend schieralen (volwassen palingen) vanuit de polders rondom het Noordzeekanaal naar de Noordzee. De waterbeheerders zijn geïnteresseerd in eventuele knelpunten op de migratieroute tussen de polder en de zee voor het Noordzeekanaalgebied. 14-11
 • Biodiversiteit hoger door rivierverruimende maatregelen
  Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit hebben laten zien dat een lager overstromingsrisico succesvol gecombineerd is met beginnend herstel van biodiversiteit. 13-11
 • Iets minder plastic in stormvogelmagen
  Zoals ieder jaar heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. 09-11
 • Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 bekend
  Een deskundige jury heeft maar liefst 115 inzendingen op het gebied van ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Energie en waterschappen’ teruggebracht naar 12 kanshebbers die op verschillende manieren bijdragen aan een duurzaam Nederland. 08-11
 • Strandsuppletie Texel Zuidwest wordt hervat
  Het onderhoud van de kust op het strand van Texel Zuidwest tussen strandpaal 9 en 12 wordt verder uitgevoerd door Boskalis. De werkzaamheden starten waarschijnlijk al in de tweede helft van november. Het werk wordt zo snel mogelijk afgerond en is in ieder geval klaar vóór het komende recreatieseizoen. 07-11
 • Steeds meer grondstoffen terug te winnen uit rioolwater
  Is het mogelijk om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater? Dit is de afgelopen jaren onderzocht. Het antwoord is: ja, deels. Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het lokaal terugwinnen ervan uit rioolwater niet efficiënt is of helemaal niet mogelijk. 06-11
 • Samenwerkingsovereenkomst Atlas Bestrijdingsmiddelen Oppervlaktewater
  Schoon en gezond water is belangrijke voor mensen, planten, dieren. De kennis over de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons water is daarbij cruciaal. Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden werken hierin al jaren samen. 03-11

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV