Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Vijftien procent bruinvissen heeft plastic in maag.
  Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 17-01
 • Rioolwaterzuivering Tiel wordt Energiefabriek
  In opdracht van Waterschap Rivierenland start een aannemersbedrijf deze week met de nieuwbouw van een slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (RWZI) in Tiel. De uitvoering loopt tot mei 2019. 16-01
 • Doekjes? Niet in het riool!
  Alles wat je door de gootsteen of toilet spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. 15-01
 • 'Nederlanders zijn trots op onze waterbouwkundige prestaties'
  Een zware storm zorgde woensdag 3 januari 2018 voor hoogwater langs de kust. Voor het eerst in de geschiedenis van Rijkswaterstaat zijn 5 stormvloedkeringen op dezelfde dag gesloten. Harold van Waveren, topadviseur Water bij Rijkswaterstaat, blikt terug op deze historische dag. 12-01
 • Ontwerp Werkprogramma SGBP 2022-2027 ter inzage
  De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. Eind 2021 wordt het SGBP voor de periode 2022-2027 vastgesteld. Zienswijzen kunnen tot 21 juni 2018 worden ingediend op het ontwerp Werkprogramma SGBP. 11-01
 • Subsidie voor wetenschappelijk project ‘Dijkgravers in Beeld’
  Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van de hogeschool Van Hall Larenstein heeft een SiA-RAAK-subsidie ontvangen voor ‘Dijkgravers in beeld’, een project dat meer inzicht geeft in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers. 10-01
 • Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten ondersteuning aan met klimaatstresstest
  Waterschap Rijn en IJssel biedt de gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Nederlandse gemeenten moeten deze door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie te ontwikkelen test uiterlijk in 2019 hebben uitgevoerd. 09-01
 • Rijkswaterstaat voorbereid op hoogwaterpiek van de Rijn
  Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op de hoogwaterpiek van de Rijn, die dinsdag 9 januari 2018 ons land bereikt. 'Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor', zegt Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. 08-01
 • Loket Erfemissie Gewasbescherming wordt in 2018 voortgezet
  De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De scan blijft ook in 2018 beschikbaar. 05-01
 • Noord-Holland investeert in de aanleg van natuurvriendelijke oevers
  De aanleg van natuur- vriendelijke oevers is goed voor de waternatuur, de waterkwaliteit en de natuur op het land. Met het bedrag kan een flink deel van de aanleg van de in kaart gebrachte oevers worden bekostigd. 04-01

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV