Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Deltaprogramma 2018, Maatregelen om gevolgen van extreem weer te beperken
  Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Voor de uitvoering van dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. 20-09
 • Zandstromen in Amelander Zeegat onderzocht
  5 meetframes, 30 drifters, 8 schepen en een heuse jetski. Bij het onderzoek naar de zandstromen in het Amelander zeegat, pakken de samenwerkende partijen RWS, Deltares en TU Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente de komende weken flink uit. Doel: de zandstromen van het Amelander zeegat nauwkeurig in kaart brengen.   14-09
 • Partners trainen gezamenlijk voor optreden bij watercrises
  Specialisten van Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio's en Defensie oefenden deze zomer in Hedel hun inzet tijdens een hoogwatercrisis. Op het programma stond het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daarvan door civiel-militaire teams. 13-09
 • Klimaatambitie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Om goed voorbereid te zijn op klimaatverandering  heeft HHNK een digitale klimaatatlas gemaakt. De atlas geeft inzicht in de locaties die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, hittestress en droogte. 12-09
 • Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland winnen Goldener Kanaldeckel voor regenwaterproject
  Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de GoldenerKanaldeckel gewonnen. Deze prijs wordt gezien als de Oscar voor de rioleringswereld en wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse InstitutfürUnterirdischeInfrastruktur. 11-09
 • Eerste onderzoeksprojecten ‘Opkomende stoffen’ van start
  STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende jaren gezamenlijk 3 miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van zogenoemde nieuwe stoffen. 08-09
 • Funcitoneringssluiting en viering 20 jaar Maeslantkering
  Eénmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering. Deze zogenaamde functioneringssluiting vindt plaats op zaterdag 9 september 2017. De sluiting heeft dit keer een extra feestelijk karakter omdat de Maeslantkering 20 jaar bestaat. 07-09
 • Nederlandse bijdrage World Water Week
  Tijdens de World Water Week in Stockholm werd het werk van de waterschappen goed in de schijnwerpers gezet. 06-09
 • Waterschap Vallei en Veluwe wordt 'klimaatschap’
  Waterschap Vallei en Veluwe is in 2050 volledig circulair en draagt in alle projecten die zij uitvoert ook bij aan de verbetering van de leefomgeving. Dat zijn de belangrijkste keuzes die het algemeen bestuur van het waterschap maakt in de voorjaarsnota 2018-2022. 05-09
 • Bezoek de Afsluitdijk op Open Monumentendag op 9 september 2017
  Zaterdag 9 september 2017 is het Open Monumentendag. Meer dan 4.000 prachtige monumenten in heel Nederland zijn dan voor iedereen gratis toegankelijk. De Afsluitdijk is een van de locaties waarop van alles te zien en te beleven is. 04-09

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV